Make your own free website on Tripod.com

chArukESi

       Song                       Film
  
  
 1. I pagalu rEyigA panDuvennelaga siri sampadalu
 2. evarO! I navanATaka sUtradhArulu peLLi chEsi chUDu
 3. bhaLi bhaLi bhaLi bhaLi dEva mAyA bazAr
 4. vamSIkRshNA yadu vamSIkRshNA vamSavRksham
 5. nI rAka kOsam niluvella kanulai SArada
 6. pADanA prabhU pADanA non-film
 7. rAgam tAnam pallavi SankarAbharaNam