Make your own free website on Tripod.com

jayjaywanti

       Song                       Film
  
  
 1. manasuna manasai Dr chakravarthi
 2. Vadasi Yadi Kinchidapi bhakta jayadEva
 3. *himagiri sogasulu pAnDava vanavAsam
 4. ADavE andAla (64 kaLalu stanza) yamagOla
 5. I mUga chUpEla bAva mATADaga gAlimEDalu
 6. nI nIDalOna nilichenura suvarNasundari
 7. kanavErA munirAja mauLi pAnDuranga mahAtmyam