Make your own free website on Tripod.com

shaNmukhapriya

       Song                       Film
  
  
 1. takiTa tadhimi tandAnA sAgara sangamam
 2. dEvi SrI dEvi santAnam
 3. Munneta pavaLinchu BhUkailas
 4. tiru venkaTAdhISa jagadISa non-film Ghantasala
 5. taruNa SasAnka (Padyam) tenAli rAmakRshNa
 6. rangA kAvETi rangA vipranArAyaNa
 7. nATyame kaLa landu kaDu minna SrI rAma katha