Films under Ghantasala's music direction

1947 ratnamaala (a few songs)
1948 baalaraaju (a few songs)
1949 keelugur''r''am, manadESam, raksharEkha (a few songs)
1950 lakshmamma, vaali sugreeva (one song), shaavukaaru
1951 candravanka (few!), niraparaadhi (Tamizh), nirdOshi, paataaLa bhairavi (also in Tamizh)
1952 kalyaaNam paNNippaar (Tamizh), palleTooru, peLLicEsicooDu
1953 candraahaaram, parOpakaaram (his own prod., also in Tamizh), bratuku teruvu (few!)
1954 candrahaaram (Tamizh)
1955 illaramE inbam (Tamizh), ellaam inbamayam (Tamizh), kanyaaSulkam, kaLvanin kaadali( Tamizh, few!), guNasundari kadai (Tamizh), cerapakuraa ceDEvu, vadinagaari gaajulu
1956 kanakataara, ciranjeevulu, jayam manadE, sontavooru (also his own film!)
1957 maayaa bazaaru (also in Tamizh), rEpu needE, satee anasooya, saarangadhara, vinaayakacaviti
1958 girijaa kalyaaNam (kannaDa), paarvatee kalyaaNam, peLLinaaTi pramaaNaalu, manci manasuku manci rOjulu, vaaLkai oppandam (Tamizh)
1959 satee sukanya, peLLi sandaDi, SaBaash raamuDu
1960 abhimaanam, deepaavaLi, bhakta raGunaath, Saanti nivaasam
1961 Sabhaash raajaa, SreekRshNa kucEla
1962 gunDamma katha, Taigar raamuDu, manidan maaraville (T), mOhinee rukmaangada (also in kannaDa!), rakta sambandham
1963 aapta mitrulu, bandipOTu, lavakuSa (also a few songs in Tamizh), vaalmeeki (also in kannaDa), veerakEsari (in kannaDa)
1964 guDiganTalu, marmayOgi, vaarasatwam, satyannaaraayaNa maahaatmyam,
1965 paanDava vanavaasam, maduve maaDi nODu (kannaDa), C.ee.D
1966 paramaanandayya Sishyula katha, paadukaa paTTaabhishEkam (excepting one song)
1967 nirdOshi, puNyavati, peddakkayya, bhuvana sundari katha, rahasyam, veera pooja, streejanma
1968 gOvula gOpanna, cuTTarikaalu, jeevita bandham
1969 bhalE abbaayilu, jarigina katha
1970 aaleebaabaa nalabhai dongalu, tallidanDrulu, nanna tamma (kannaDa), merupu veeruDu, vijayam manadE, renDu kuTunbaala katha
1971 paTTindallaa bangaaram, paTTukunTE laksha, rangELi raajaa, raamaalayam (only songs!)