AMdhra maata
aaMdhraaLi mOdaMbu naaSiMci pOyina
	tikkanaaryuni vaaNi tRuptinaMda
gajjelaMdela kaalu gadaliMci manne bo
	bbili kOTa dolikODi paliki kuluka
naDuveedhulaMdu ratnamu lammukonnaTTi
	telugula saMpatti talapukekka
KaMDaaMtaramula baMgaaru poojalu gonna
	kaliki pOgaramEnu pulakariMpa

mooDu koMDala SivaliMgamulu rahiMpa
naalasiMpaka raashTra siMhaasanamuna
nadhivasiMpumu jayamu neeyaMdugaladu
divyadaaSaya sumavalli ! telugu talli !

Gana gaaMdhEya Saka prakaaSalana miMkan sOka katyaMta praa
ktanapuMjeekaTi ciMdulaaDeDu vimugdha praaMtamul nidra mE
lkona SaMKaarava maacariMpu mika nugguMbaalalO GaMTamaM
dina vidvaaMsulaganna veera janayitree ! aaMdhraratna kshitee!

kulamul kommulatODa gummukoni cikkul pekku sRushTiMcu pe
ddala kaalaalu gatiMci pOyinavi svaataMtryaMbu sidhdhiMce raa
jula siMhAsana mekkinaaru praja leccuMdaggulaM baapujee
halika SrEshTuDu dunninaa DipuDu lEvaMtasthu laaMdhrakshitee !

penu svaardhaMbu mahaa piSaacamuvalen beeDiMpa dESaMbu ci
kkina SalyaMbayi toolipOyinadi ee keeDuM dolaMgiMcu ca
kkani maargaM bupadESa miccukoni muktaasvacCa bhaavaMbu nee
yanuguM biDDalalO sRujiMpumu triliMgaadrikshamaabhooshaNee !

aalaapiMcina satkaveeSvarula divyaaSeervacaSSakticE
naalaabhiMciri bhaarateeyulu svaraajya svarNa daMDaMbulE
daalaalaMbu kavi prapaMcamuna kammaa ! vaa~mmayOdyaanamun
baaliMpaMgala daatalaM gani rasaj~natvaMbu caaTiMpumee !

kRtulaMduTaku pallakee mOya dora konna
	kRshNaraayaDu raajyamElunaaDu
manumasiddhiyunu dikkana ganna kaavyaMbu
	kOracoopulu joocukonnanaaDu
teluguraayani yoppuloluku guppiTilOna
	lEta kasturi gubaaLiMcunaaDu
mutyaala maMdiraMbula satkavulameeda
	baMgaara mErulai paarunaaDu

kavula palkulu vEdavaakyaMbu lagucu
kshititalaMcunu gaMpiMpa jEyunaaDu
gaaravaMbunanannEla gaaMcavaiti
telupagadavamma ! nanuganna telugu talli !

alasaanikulaju DooyalamaMcamulanuMDi
	pasiDilEkhini booni vraayunaaDu
pOtanaaryuni gEhamuna bhaarateedEvi
	cigurujEtula vaMTa jEyunaaDu
bhuvana bheekaruDu vEmulavaaDa bheemanna
	gaMgraajunaku jOle gaTTunaaDu
Sreenaadhakavi paaMDitee vaibhavamu meer''a
	DiMDimabhaTTu nODiMcunaaDu

kanula jooceDu bhaagyaMbu galigi yunna
nEDu naa kavitvaMbu raaNiMciyuMDu
gaaravaMbuna nannEla gaaMcavaiti !
telupagadavamma ! nanuganna telugu talli !

jananaM baMde napoorvavaiKarulatO, saMgeeta saahitya maM
Dana!  nee telgumiTaari cennapuri veeTan gajjemrOyiMcucun
danuvuppoMga buraata naaMdhra viBavOdyaanaMburEketta, mO
hana gaanaMbula naalapiMpagadavayyaa ! aaMdhra yOdhaagraNee !

okanaaDaaMdhruni katti Saatrava balavyoohaalapai raktanaa
Takamun salpuTa vismariMpakumu, gaaDhaMbaina paaScaatya SO
Baku nee vippuDu lOBivaitivi, pradeeptaMbaina nee praj~na maa
raka pOneeka samuddhariMpu konu maaMdhraa !  veera yOdhaagraNee !

bOLaavaaDavugaana needu viBavaMbun satkaLaa marmamul
jaalaa Baagamu kolla beTTitivi nee Saastra prapaMcaMbulO
mEnellan gabaLiMcinaaru paraBoomeeSaagraNul, nETikin
bOlEdEmiyu diddukommu balagaMbun sveeya vij~naanamun.


talikOTa yuddhaana naLiya raamuni valla
	pridilipOyinadi nee veeradaTTi
maayanaayakuraali maaraamuDula cEta
	SamiyiMce nee baalacaMdrarEKa
buddhimaalina cinni porapaaTukatanamuna
	vitamayye nee koMDaveeTi paTima
utsaahayutamaina yuDukunetturu lEka
	praaptiMpalEdu raashTra dhvajaMbu.
  
paruvu doolina nee yanaadaraNa katana
mETi nee Baasha polimEra daaTalEdu
parula vij~naanamunaku saMbaramu paDaka
kaDagi yottumu nee veera kaahaLaMbu

ceenaa pegODaala sigameedi pushpamai
	poDame neeraati cekkaDapu ceNuku
arava paaTakula taMburaku praaNamuvOsi
	kulike nee cinnaari telugubaaNi
himavadiruladaaka jRuMBiMci pagavaani
	tarimi vennaaDe nee karakuTalugu
mogalu raajula sabhaa bhoomulanoorEge
	nee jagannaadha paMDituni paluku
  
eMdu joocina nee yaSasvaMdanamulu
naDacipOyina jaaDa lappuDunu galavu
diktaTaMbula yalara nettiMpavOyi
telugu manneela pasuvu niggula pataaka.
  
teluguM gEsarulun maharshulunu gaaMdhee SaaMti sEnaapatul
galaraaMdhrapramukhul tvadeeyulu bhujaskaMdhaMbu naMdiMtru nee
alagha SrEyamuleenamOcinavi raashTraardhaMbu yatniMci nee
balamuMgoMciya maakaLiMcukonaraa ! prakhyaata veeraaMdhruDaa !


		bharata maata

sagara maaMdhaatraadi shaTcakravartula
	yaMkasiimala nilcinaTTi saadhvi
kamalanaaBuni vENugaanasudhaaMbudhi
	munigi tElina paripootadEha
kaaLidaasaadi satkavikumaarula gaaMci
	kiirti gaaMcina peddagEsturaalu
budhdhaadi munijanaMbula tapaMbuna mOda
	baashpamulviDicina Bakturaalu

siMdhu gaMgaanadiijalakshiiramepuDu
gurisi biDDala bOshiMcukonucununna
pacci baalentaralu maa Baratamaata
maatalaku maata sakalasampatsamEta.