baapoojee

evaDee yardhadigaMbarESvaruDu maa yiMDlaM bravESiMpa naM
cavamaanaMbuga carcilaaDaga bakiMghaaM soudhamun drokki haiM
dava jaateeyata leenu mElpilaka naaTyaMbaaDa, Sree jaarji bhoo
dhavu niMTan Palahaaramul salupu taatan gaaMdhi narciMcedan.

bhaggunamaMDu seema narapaalura tODa nedirci ven&kakun
daggaka raktapuM jinuku nashTamugaani svaraajya yuddhamun
negginayaTTi bhaaratamuni pravaruMDu, kshamaapravaasi, yaa
maggina paMDu, bhOnamayi pOyene nEDu tupaakiguMDlakun.

jagamokkummaDi r''ommu gruddukoni moorCaMdEli, tabbibbu jeM
daga, cEjikkina monna monnaTi svataMtra svargasoudhaMbulO
pogarEgan, bagavaaDu lEni bhuvanaMbun gannabaabun, bhavat
bhagavaMtun, dayaamaali caMpukoninaavaa? bhaarataaMbaamaNee!

nee yaMkaMbuna laalitaMbagucu SaaMtiM gaalamuM buccu na
mmaayin, jiTTi svaraajya baalikanu saamraajyEmdiran, lEta lE
taayushmaMtulu taMDrilEni yala javaharlaalamaatya praBul
mOyaM jaaludurE? jagajjanaka! baaboo! gaaMdhi munyagraNee!

idiyE pOvaDamaa! jagajjanaka! raanE raavugaa! nooTa mu
ppadi yEDul, manuvaaDananna nuDikin BaMgaMbu vaaTillenE?
muditaataa! prati rakta biMduvunu maa poorNa svaraajyaardhamai
kodalEkiccina nee vishaada maraNaagnul gaalce mullOkamun.

E lEnavvulu lOkalOkamula mOhiMpiMci, nirjiMci, svE
cCaa laavaNyavatee karagrahaNa poojal gaaMci, pushpiMcenO,
aa lEnavvularaaSi! aa yaparavidyaavaardhi! aa paMDuTaa
keelOkaMbunu vaasenE! Barataraaj~nee! yeMta dourBaagyavO!

aagipOyene prapaMcaanaMdadaMbaina
    KadaruraaTala JaMkaararavaLi
iMkenE SaaSvataaspRSyula nOdaarci
    nenaroonu vEDi kanneeTibugga
paDipOyenE nETivara kiMta laBiyiMcu
    gaMDu pEdalanOTi kabaLaraaSi
virigipOyene nETi varamaMtrikOTiki
    navalaMbanaMbaina yamarataruvu.

gaMTa koTTina maadiri miMTi yaMdu
maMDucunnaaDu caMDa maartaaMDa moorti
bhaarata jyOti gappuna naari pOva
mujjagaMbuna jeekaTi mummariMce.

kalikaalammuna kEsu kreestuvani vakkaaNiMce digdESamul
tuluval salpina gaayamul marala neelO dOci yEsuprabhun
dalapiMcen Rjuvayye needagu mahatvaSree, bhavatyaagaSa
ktulalO nenni svaraajyamul, bhuvana vaikuMThaMbu liMpaarunO

bharata varshaMbeenu vajraala dhanaraaSi
	tookaMbunaku heccu doogu vaaDu
mooDu moortula dayaa vibhooti pratyaMgaana
	taaMDaviMceDu pavitra svaroopi
padi vEla yEmDla lOpala dharaa dEvata
	kaniyer''uMgani jaganmunivaruMDu
anugu dammulu kOrukonu svaraajyaardhamai
	pastuMDi SushkiMcu paMDu musali.

gOcipaata gaTTukoni jaati maanaMbu
nilipinaTTi Kadaru nEtagaaDu
viSva saamarasya vij~naana saMdhaata
kaamita pradaata, gaaMdhitaata.

vimata bhoopatula dOpiDi guMdu jaatilO
	deepaMbu beTTina dinakaruMDu 
maanavatvamunu bhoomaMDalaMbuna nella
	caaTina yaacaarya cakravarti 
satyaagrahaMbunu Sastracaalana vidya
	bhuviki deccina mahaa purushamouLi  
nimna jaatula kaMTi neeraMbu duDici yaa
	SvaasiMcu nir''upEda baaMdhavuMDu   

kalamul kaitalu moogavOyinavi, SOkadhvaaMta muppoMgi ka
nnuluvOyen, sakala prapaMcamunakun dODtO bhayabhraaMtamai
balaheenaMbayi toole bhaaratamu, viSvavyaapi baapooji, guM
DelalOnuMDi pavitraraktamu citaagnin graagi GOshiMpagan

vEyEDul dalakriMdulaina, bharatOrveecakra mee viMta gO
saayin saami digaMbarESvaru nahiMsaamoorti, SaaMti kshamaa
vyaayaama sthiru netti peMcukonu bhaagyaM bunnadE? maanadee
gaayaMbee matamatta cittula talal khaMDiMci, kaalpiMcinan.

avataaraMbulu daalcinaaDu padi maarlabjaakshuDaM coorakE
cavu looriMcu samasta Saastramulu! saakshaadabjanaaBuMDavai
yavataariMcina ninner''uMgudumu! brahmaaMDaM ber''uMgan jaga
dBavamun, ceMDitiveevu koMDoka maraMda prEma haasaMbunan.

accapu graistavuMDanucu naMjali baTTiri kraistavOttamul
poccemulEni bouddhuDani pooja lonarciri bouddha bhikshakul
muccarakiMci maa musalumaanani palke durushkalOkamul
acca mahaatmuDanna nuDi karhuDu gaaMdhi Pakeeru DeMtayun.