pushpa vilaapam
karuNa Sree

cEtulaaraMga ninnu poojiMcukoraku
kODi kooyaMganE mElukoMTi nEnu;
gaMgalO mun&gi dhouta valkalamu gaTTi
poolu konitEra narigiti pushpavaniki

nE noka poolamokka kaDa nilci civaaluna kommavaMci gO
raaneDu naMtalOna viru lanniyu jaaliga nOLLu vippi "maa
praaNamu teetuvaa" yanucu baavuru mannavi; kruMgipOti; naa
maanasamaM dedO taLuku mannadi pushpavilaapa kaavyamai.

talli yoDilOna taliraaku talpa maMdu
aaDukonu mammulanu buTTalaMdu cidimi
ammukoMduve mOksha vittammu koraku!
hRudayamE lEni nee pooja leMdukOyi?

jaDamatula mEmu; j~naanavaMtuDavu neevu;
budhdhi yunnadi; bhaava samRuddhi galadu;
baMDabaare naTOyi nee guMDekaaya!
Sivunakai pooyadE naalgu cinni poolu?

aayuvu galgu naalgu gaDiyal kani peMcina teevatalli jaa
teeyata diddi teertu mu; tadeeya karammulalOna svEcCamai
nooyala loogucun muriyucuMdumu; aayuvu deerinaMtanE
haayiga kannu moosedamu aayama callani kaali vrELLapai.

gaalini gouraviMtumu sugaMdhamu poosi; samaaSrayiMcu bhRM
gaalaku viMdu cEsedamu kammani tEnelu; mimmu bOMTla nE
traalaku haayigoortumu; svataMtrula mammula svaardha buddhitO
taaLumu truMpa bOvakumu; talliki biDDaku vEru sEtuvE!

aatma sukhammu kOsamayi anyula goMtulu kOsi teccu pu
NyaatmuDa! neeku mOksha meTu labbunu? netturu cEti pooja vi
SvaatmuDu sveekariMcune? caraacara_varti prabhuMDu maa pavi
traatmala naMdukODe! naDamaMtrapu nee tagulaaTa mETikin?

Ulu daaraalatO goMtu kuri bigiMci
guMDelO nuMDi soodulu grucci koorci
muDucu_koMduru muccaTa muDula mammu
akaTa! dayalEni vaaru mee yaaDuvaaru

guMDe taDi lEka noonelO vaMDi piMDi
attarulu cEsi maa pEda netturulanu
kaMpu dEhaalapai gumaayiMpu koraku
pulumukoMduru haMta! mee kolamu vaaru.

akkaTa! haayi mEmu mahishaasuru leMdaro naalgu prakkalan
prakkala meeda callukoni maa pasimEnulu paaDu kaaLLatO
drokkucu dorli - dorli - maru rOjudayaanane vaaDi vattalai
rekkalu jaaripO@m parihariMturu mammula peMTadibba pai.

maa velalEni mugdha sukumaara sugaMdha maraMda maadhuree
jeevita mella meekayi tyajiMci kRSiMci naSiMcipOye; maa
youvana mella kollagoni aa payi ceepurutODa cimmi ma
mmaavala paarabOturu gadaa! narajaatiki neeti yunnadaa !

buddha dEvuni bhoomilO puTTinaavu
sahaja magu prEma neelOna caccenEmi?
aMdamunu hatya cEseDi haMtakuMDa!
mailapaDipOye nOyi! nee manuja janma.

pooja lEkunna baabu nee punne maaye!
kOya bOkumu maa pEda kuttukalanu
akaTa! cEsEta mammula hatya cEsi
baapukona bOvu aa mahaa bhaagya mEmi?

iTlu pushpaalu nannu ceevaaTlu peTTi
naTlugaan - poolu kOya cEyaaDalEdu;
Emi tOcaka dEvara keruka sEya
vaTTi cEtulatO iTu vaccinaanu.