dESa caritralu

E dESa caritra coocinaa
E munnadi garvakaaraNaM?
narajaati caritra samastaM
parapeeDana paraayaNatvaM.

narajaati caritra samastaM
parasparaaharaNOdyOgaM
narajaati caritra samastaM
raNarakta pravaaha siktaM.

beeBatsarasa pradhaanaM,
piSaacagaNa samavaakaaraM!
narajaati caritra samastaM
daridrulanu kaalcukutinaDaM.

balavaMtulu durbala jaatini
baanisalanu kaaviMcaaroo
narahaMtalu dharaadhipatulai
caritramuna prasidhdhi kekkiri.

raNaraMgaM kaanicOTu Boo
sthalamaMtaa vedakina dorakadoo
gatamaMtaa taDise raktamuna,
kaakuMTE kanneeLulatO.

callaarina saMsaaraaloo,
maraNiMcina jana saMdOhaM,
asahaayula haahaakaaraM
caritralO moolugutunnavi.

vaishamyaM, svaardhaparatvaM,
kouTilyaM, eershyalu, spardhalu,
maayalatO maarupErlatO
caritragati niroopiMcinavi.


jeMGij Kaan, taamarlEnoo,
naadirshaa, Gajnee, GOree,
sikiMdarO evaDaitEnEm?
okokkaDoo mahaahaMtakuDu.   

vaikingulu, SvEtahooNuloo,
sidhiyan&loo, paaraSeekuloo,
piMDaarulu, thaggulu kaTTiri
kaalaaniki kattula vaMtena.

aj~naanapu TaMdhayugaMlO,
aakalilO, aavESaMlO---
teliyani E teevraSaktulO
naDipistE naDici manushyulu----

aMtaa tama prayOjakatvaM,
taamE Buvi kadhinaadhulamani,
sthaapiMcina saamraajyaaloo,
nirmiMcina krutrima caTTaal---  

itarEtara Saktulu lEstE
paDipOyenu pEka mEDalai!
parasparaM saMGarshiMcina
SaktulalO caritra puTTenu.

cirakaalaM jarigina mOsaM,
balavaMtula dourjanyaaloo,
dhanavaMtula pannaagaaloo
iMkaanaa! ikapai cellavu.


oka vyaktini marokka vyaktee,
oka jaatini vEroka jaatee,
peeDiMcE saaMGika dharmaM
iMkaanaa? ikapai saagadu.

ceenaalO rikshaavaalaa,
cek dESapu ganipanimanishee,
airlaaMDuna ODa kaLaasee,
aNagaarina aartulaMdaroo---


haaTen^TaaT, jooloo, neegrO,
KaMDaaMtara naanaa jaatulu
caaritraka yadhaardhatatvaM
caaTistaa roka goMtukatO.

E yudhdhaM eMduku jarigeno?
E raajyaM ennaaLLuMdO?
taareeKulu, dastaavEjulu
ivi kaavOy caritra kardhaM.

ee raaNee prEma puraaNaM,
aa muTTaDikaina Karculoo,
matalabuloo, kaiPeeyatuloo,
ivi kaavOy caritrasaaraM.

itihaasapu ceekaTikONaM
aTTaDuguna paDi kaan&piMcani
kadhalannee kaavaalippuDu!
daacEstE daagani satyaM.    

nailunadee naagarikatalO
saamaanyuni jeevanameTTidi?
taajamahal nirmaaNaaniki
raaLLettina kooleelevvaru?   

saamraajyapu daMDayaatralO
saamaanyula saahasameTTidi?
praBuvekkina pallaki kaadOy,
adi mOsina bOyee levvaru?   

takshaSilaa, paaTaliputraM,
madhyadharaa samudrateeraM,
haarappaa, mohEmjOdaarO,
krO-maan&yaan guhaamuKaallO--

caaritraka viBaatasaMdhyala
maanavakadha vikaasameTTidi?
E dESaM E kaalaMlO
saadhiMcina dE paramaardhaM? 

E SilpaM? E saahityaM?
E SaastraM? E gaaMdharvaM?
E velgula kee prasthaanaM?
E svapnaM? E digvijayaM?