mahaaprasthaanaM

marO prapaMcaM, 
marO prapaMcaM,
marO prapaMcaM piliciMdi!

padaMDi muMduku,
padaMDi trOsuku!
pOdaaM, pOdaaM paipaiki!

kadaM trokkutoo,
padaM paaDutoo,
hRdaMta raaLaM garjistoo
padaMDi pOdaaM,
vinabaDalEdaa
marO prapaMcapu jalapaataM?

daari poDugunaa guMDe netturulu
tarpaNacEstoo padaMDi muMduku!
baaTalu naDacee,
pETalu kaDacee,
kOTalanniTini daaTaMDi!
nadee nadaaloo,
aDavulu, koMDalu,
eDaarulaa mana kaDDaMki?
padaMDi muMduku,
padaMDi trOsuku!
pOdaaM, pOdaaM paipaiki!

emukalu kruLLina
vayassu maLLina
sOmarulaaraa! caavaMDi!
netturu maMDE,
Saktulu niMDE
sainikulaaraa! raaraMDi!
"harOM! harOM hara!
hara! hara! hara! hara!
harOM haraa!" ani kadalaMDi!
marO prapaMcaM,
mahaa prapaMcaM
dharitri niMDaa niMDiMdi!
padaMDi muMduku,
padaMDi trOsuku!
prabhaMjanaMvale hOrettaMDee!
bhaava vEgamuna prasariMcaMDee!
varshukaabhramula praLayaghOshavale
peLa peLa peLa peLa virucuku paDaMDi!

padaMDi,
padaMDi,
padaMDi muMduku,
kanabaDalEdaa marO prapaMcapu
kaNakaNamaMDE trEtaagni?

egiri, egiri, egiri paDutunnavi
enabhai lakshala mEruvulu
tirigi, tirigi, tirigi samudraal
jalapraLaya naaTyaM cEstunnavi!
salasala kraagE camuraa? kaadidi,
ushNarakta kaasaaraM!
Sivasamudramaa,
nayaagaraavale
urakaMDee, urakaMDee muMduku
padaMDi muMduku,
padaMDi trOsuku!
marO prapaMcapu kaMcu nagaaraa
viraama merugaka mrOgiMdi!

traaculavalenoo,
rEculavalenoo,
dhanaMjayunilaa saagaMDi!
kanabaDa lEdaa marO prapaMcapu
agni kireeTapu dhagadhagalu,
errabaavuTaa niganigalu,
hOmajwaalala bhugabhugalu?
--SreeSree #12th April 1934#