kavitA! O kavitA!

kavitaa! O kavitaa!
naa yuvakaaSala navapESala sumageetaavaraNaMlO,
ninu nE noka sumuhoortaMlO,
atisundara susyandanamaMduna
dooraMgaa vinuveedhullO vihariMcE

aMdani aMdaanivigaa
bhaaviMcina rOjulalO,
neekai bradukE oka tapamai
vedukaaDE nimishaalaMduna nishaalaMduna,
eTu nE coocina caTulaalaMkaarapu
maTumaayala naTanalalO,
nee roopaM kanaraanaMduna
naa guhalO, kuTilO, ceekaTilO
okkaDanai srukkina rOjulu lEvaa?

nee praabalyaMlO,
ciradeekshaa Sikshaa tapassameekshaNalO,
niScala samaadhilO,
svargadvaarapu tOraNamai vrElina naa
mastishkaMlO
EyE ghOshalu, bhaashalu, dRSyAl tOchaayO?
nE nEyE citravicitra SyamaMta
rOcirnivahaM cooSAnO!
naa geetaM EyE SaktulalO
praaNaspaMdana poMdiMdO?
neekai nE nErina vEyE dhvanulO,
EyE moolala vedakina prOvula
prOvula raNanninaadaalO!
naDirE yaakasa maavartiMcina,
mEghaa laavarshiMcina,
pracaMDa JaMJA prabhaMjanaM
gajagaja laaDiMcina
naDisaMdrapu keraTaallO mrOgina
SaMkhaaraavaM, DhaMkaadhvaanaM!
aa raatrE,
kaaraDavulalO layaateetamai
virutiMcina naanaajaMtudhvanulO?
nakshatraaMtarnibiDa nikhilagaanaM,
bhookaMpaalu, prabhutva patanaalu,
viplavaM, yuddhaM, 
annee nee chaitanyaM!
nee viSvaroopa saakshaatkaaraM!

mari ninnu smaristE
naa kagupiMcE dRSyAlA?
vinipiMcE bhaashyaalaa?

agnisarassuna vikasiMcina vajraM!
egirE lOhaSyEnaM!
PiraMgilO jvaraM dhvaniMcE mRdaMga naadaM!

iMkaa nE nEM vinnaanaa?
naDirE nidduralO
apuDE prasaviMcina SiSuvu nedaDa niDukoni
rucira svapnaalanu kaaMcE
javaraali mana@hprapaMcapu Taavartaalu!
SiSuvu citra nidralO
praaceena smRtuloocE cappuDu!
vaidyaSAlalO,
Sastrakaaruni mahEMdrajaalaMlO,
caavubradukula saMdhyaakaalaMlO
kannulu moosina rOgaartuni
raktanaaLa saMspaMdana!
kaaluvaneeLulalO jaaripaDi
kadalaganainaa caalani
traagubOtu vyaktaavyaktaalaapana!
prElaapana!

kaDupu dahiMcukupOyE 
paDupukatte raakshasaratilO
ardhanimeelita nEtraala
bhayaMkara baadhala paaTala pallavi!
uri teeyabaDDa Sirassu ceppina rahasyaM!
unmaadi manassineevaalilO
ghookaM kEkA, bhEkaMbaakaa!
sammekaTTina kooleela,
sammekaTTina kooleela bhaaryala, biDDala
aakaTi ceekaTiciccula

haahaakaaraM! aartaaraavaM!
oka laksha nakshatraala maaTalu,
oka kOTi jalapaataala paaTalu,
SatakOTi samudrataraMgaala mrOtalu!
vinnaanammaa! vinnaa, nennO vinnaanu.
naa vinnavi kannavi vinnaviMcagaa
maaTalakai vedukaaDagabOte--
avi,

punkhaanupunkhaMgaa
SmaSAnAlavaMTi nighaMTuvula daaTi,
vyaakaraNaala saMkeLLu viDici,
CaMdassula sarpaparishvaMgaM vadali--
vaDigaa, vaDivaDigaa
veluvaDinai, parugiDinai, naa yeda naDugiDinai!

aa celarEgina kalagaapulagapu
vilayaavartapu
balavat Jaravat parivartanalO,
nE nEyE veedhulalO
caMkramaNaM cESAnO,
naa sRshTiMcina gaanaMlO
prakshaalitamaamaka paapaparaMpara
laanaMdavaSaMvadahRdayuni jEstE-

neekai mElukonina 
sakalEMdriyaMulatO
Edi racistunnaanO, coostunnaanO,
oopiri teestunnaanO,
nirvikalpa samaadhilO
naa praaNaM nirvaaNaM poMdiMdO,
aTu nanu maMtriMcina,
sammugdhaM gaaviMcina aa gaaMdharvaaniki,
taaraanivahapu prEmasamaagamaMlO
janmiMcina saMgeetaaniki...
naa naaDula teegalapai saagina
naadabrahmapu paricuMbanaloe,
praaNaavasaanavELAjanitaM,
naanaagaanaanoonasvaanaavaLitaM,
bradukunu pracaMDabhErunDa garu
tpariraMbhaMlO paTTina gaanaM,
sukhadu@hkhaadika dvaMdvaateetaM,
amOgha, magaadha, maciMtya, mamEyaM,
EkaaMtaM, EkaikaM,
kshaNikamai SASvatamaina divyaanubhavaM,
brahmaanubhavaM kaligiMcina,
nanu karigiMcina kavanaghRNI!
ramaNI!
kavitaa! O kavitaa!
naa janani garbhaMlO,
aakaaraM lEkunDaa nidristoonna
naa ahankaaraaniki
aakali golpiMcinanaaDO!
naa bahiraMtariMdriyaalalO
praaNaM prasariMcaga, nEnI bhoolOkaMlO paDi
sukhadu@hkhaa lEvEvO
vastuunTE taladaalici
prapaMca pariNAhaMlO
prayaaNikuDanai,
parivraajakuDanai,
vihvalaMgaa vartiMcE vELa
abhayahastamudratO nanudarisina
nannu puneetuni kaaviMcina kavitaa!
lalita lalita karuNAmahitaa!
anupamitaa!
aparimitaa!
kavitaa! O kavitaa!
nEDO, naa oohaaMcala
saahasikaaMsaM kappina naa
niTToorpulu vinipistaayaa?
nE nEdO viracistaanani,
naa racanalalO lOkaM pratiphaliMci,
naa tapassu phaliMci,
naa geetaM gunDelalO ghoorNillaga
naa jaati janulu paaDukonE
maMtraMgaa mrOgiMcaalani,
naa aakaaSAlanu
lOkaaniki cEruvagaa,
naa aadarSAlanu
sOdarulaMtaa paMcukunE
velugula ravvala jaDigaa,
aMdee aMdakapOyE
nee cElaaMcalamula visarula
kosagaalulatO nirmiMcina
naa nuDi nee guDigaa,
naa geetaM naivEdyaMgaa, hRdyaMgaa,
arpistaanO
naa visarina rasa visRmara
kusuma paraagaM!
OhO! O rasadhuni! maNikhani! jananee! O kavitaa!
kavitaa! kavitaa! O kavitaa!

TO POESY - A RHAPSODY

Poesy O poesy
It was long long ago
It was once upon a time
I was young I was green
There was nothing to be seen
The fragrance of my hope
Clung to me like a robe
So long long ago
At once upon a time
Where were you then
Ask the far horizon
In my hope in my dream
I thought I saw your crepuscular car
How beatiful you were
How beyond my reach
Far beyond my gaze
In the days long agone
My life I loafed alone
Dedicated consecrated
To you to you to you
My life I laughed away
Seeking seeking seeking
I almost forgot
What it was sought
The intoxicated moments
Were an endless torment
And I knew not
Which was which what was what
This five-fingered magic was it you
This imitation of inspiration
This decor or rhetoric
This sylogistic illogic was it you
I knew not then
And what was your form
What sybaritic grace what wingcommanding norm
Dulcet halcyon
Eohippus celestial griffon
I knew it wasn't you
I rotted in my room
I waited in the gloom
Alive alone alone
Those days long agone
That onced upon my time
And as I chimed Drenched in the downpour of my dream
Always expectant
By my discipline putrified
By my determination petrified
With many a fiery sonata
In my medulla oblongata
Pleading Oh when Oh when
Shall the gates of creation open
As thus I waited
With my breath bated
What shouts what hetaerea what chimaerae
What parallelograms of emotions
What ultramarine exultation
What trinitrotoluene of exultation
Bursting on my head
Thud thud thud thud
How did my song come to life
What was it I had seen
Was it the midnight sky rending
The very heaven descending
In a perpetual perpendicular of rain
Blowing conch blasting drum
In the ocean's skyscraping storm
I heard that very night
In the forests intricate
Metreless but not meaningless
The noises and voices of hunger and sex
Of wild animals Leo the rex roaring
Growling tiger prowling jackal howling
And too I heard
The music of the spheres
The symphony of orchestra of the stars
The earthquake's ultimatum
Empires crumbling
Governments tumbling down
And I heard the reverberating conflagrations
Of wars and revolutions
There you are
Always everywhere
Immediate as here
Instantaneous as now
And how
Could I enumerate
All that I saw that I heard
As I thought of you
How could I construe
In so many words
All the sounds all the visions
Conjured up by my contemplation of your presence
Refulgent diamond
Flowering in a lake of fire
Ferric falcon flying
Bells of fever pealing
In the cannon's mouth of deafening choir
And more and more and more
The sights and sound galore
I saw the maternity ward the midnight birth
A young mother hugging her newborn babe
I heard her dreams describing
Honeysweet vortices in her mind
I heard the sleeping baby
Sing the singsong dingdong memories of its past
And then the vast
Magnified closeup of the patient chloroformed
In a twilight of life and death
I heard his nervestrings thrum
His blood vessels hum
And I saw the drunken bum
Immobilized in the gutter
I heard his confused shutter
Complaining to the dogs
Explaining to the stars
In incomprehensive rigmaroles
The deep sea wisdom of his inner soul
Again I heard I heard I heard again
The strained refrain of stridnet pain
Welling in the eyelids half-closed
Of the metropolitan prostitute locked in the act
Of the carnal diablerie
Trading love's counterfeit zeal
For a fee that buys her meal
I also heard