paarijaataapaharaNaM lOni padyaalu

maasina ceera kaTTukoni mounamu tODa nirasta bhooshayai
vaasena kaTTu kaTTi niDuvaalika kasturi paTTu peTTi lO
gaa@msili ceekaTiMTa kaDa kaMkaTi pai jaladaMta caMdra rE
khaa sadRSaaMgiyai porale gaaDha manOja vishaada vEdanan

ee pagidin saatraajiti
kOpOdvEgamuna vagala kuMducu ghana saM
taapaMbu pErmi nitara
vyaapaaramu maani yuMDe hariyunu yacaTan

muni naakiccina poovu caMdamunu nE munnaaDi yaa bhOja naM
danakarpiMcina jaaDayun deliya ceMtannilci veekshiMci pO
yina saatraajiti bOTi naa valana taa nEmEmi kalpiMcenO
yani pradyumnuni mauni daMDa niDi ciMtaayatta cittaMbutOn

aradamu nekki kEtana paTaaMcala caMcala maina taalmitOn
turaga javaMbu muMgaDava trOci kaDaMgeDu tattaraMbutOn
tirigeDu baMDi kaMDla pagidin bhramiyiMcu manaMbu tODa Sree
hari sanudeMce satya samudaMcita kaaMcana saudha veedhikin

vacci yaradaMbu Diggi taddvaara seema
daarakuni niyamiMci __ taana yokaDu
kamalanaabhuMDu kakshyaaMtaramulu kaDaci
yalabalamu lEni nagarella yarasi cooci

ani yanumaaniMcucu no
yyana kOpa gRhaMbu jEri yaa saatraajit
tanaya musuMgiDi yuMDaga
anuvu meraya jocci maaya yaccu paDaMgan

koMdara maMtanaMbulanu koMdara jaMkena vaaDi cUpulan
koMdara cEti sannala dagulbaDa jEyucu meera bOyi ma
dhyaMdina bhaanu maMDala karaavaLi haavaLi vaaDi yunna tee
gaMdalapiMcu nammuguva kan&goni yeMtayu vismitaatmuDai

ee lalitaaMgi caMda moka yiMcuka jooceda naMcu dhoorta gO
paaluDu taalavRnta __ bhaamini satya piruMda nuMDi maM
daalasa leelamai visara naadaTa gaikoni veece tadvapu@h
keelita paMcaSaayaka Sikhin dari koTTucu nunna kaivaDin

aMtaTa paarijaata kusumaagata nootana divya vaasanal 
viMtalu sEya taavi yidi vismayamaMcu musuMgu trOci ya
kkaaMta gRhaMbu nalgaDalu kan&goni saMbhRta taalavRntunin
kaaMtuni jooci baashpa kaNikaa taraLeekRta lOcanaaMtayai

talavaMci maguDa musigiDi
kolakula Digajaara jaalukonu baashpaMbul 
palucani cekkula lavalee
daLa patita maraMda biMdu tati puruDimpan

maanavati iTlu maanani 
maana krOdhamulacE kumaarili ciMtaa
dheena gati nuMDa madilO
noonina prEmamuna naMbujOdaruDaniyen

iMdunibhaasya maitoDavulEla dharimpavu nunna kaavulee
veMdunu maana lEvu telupETiki kaTTiti veeTikaa rucul 
keMdaliraaku mOvi tulakimpaga jEyaka nun&ki yEmi nee
caMdamu viMta yayyeDu nijaMbuga naaku ner''uMga jeppumaa

manamarayaM dalaMci yoka maargamu pannito navvulaaTakun
nanu verapiMcedO yakaTa naa yeDa nikkamu tappu galgenO
vanaja daLaayataakshi paga vaaDane nanniTu yEla jooDa vo
kka nimishamaina neevu daya kan&gona kuMDina nilva nErtunE

manamuna maaTalaM griyala ____________________ neTTi kaa
minulaku nokka naaDu meramecculakai pacariMtu gaani paa
yani yanurakti nee yeDane yaggalamai kanu paTTu naaku nee
panicina paMpu cEyuTaya praabhavamauTadi neeveruMgavE ?

paDatee nee madhuraadharaamRtamu nee baahaa pareeraMbhamun
paDayan dhanyuDa kaaka yuMDina nanun paaTiMci yokkiMta nee
niDuvaalun kaDa kaMTa cooDumanucun nilvOpamin paiceraM
goDiyaM jEviri dammi vEyuTakunai yuMkiMci jaMkiMcinan

paaTala gaMdhi cittamuna paaTilu kOpa bharaMbu deerpa ne
ppaaTunu paaTu gaami mRdu pallava kOmala tatpada dvayee
paaTala kaaMti mauLi maNi paMktiki vanniya veTTa@m naa jaga
nnaaTaka sUtra dhaari yadu naMdanu Darmili mrokke mrokkinan,

jalajaataasana vaasavaadi sura pUjaa bhaajanaMbai tana
rcu lataaMtaayudhu kanna taMDri SiramaccO vaama paadaMbunan
tolagan drOce lataaMgi ! yaTla yagu naadhul nEramul sEya pE
ralukan jeMdina yaTTi kaaMtalucita vyaapaaramul nErturE !!

kOpana pada hati kuhanaa
gOpaaluDu kaaMci meyi gagurpoDavaga nu
ddeepita manmadha raajya
praapituDai palike koormi bayaTa paDaMgan !

nanu bhavadeeya daasuni manaMbuna neyyapu kin&ka bUni taa
cina yadi naaku mannanaya ! celvagu nee pada pallavaMbu ma
ttanu pulakaagra kaMTaka vitaanamu taakina noccunaMcu nE
nani yeda nalka maanavu gadaa yikanaina naraaLa kuMtalaa !!

ana vini maaninee tilaka mappuDu meyyara tOpa nikki vee
Dina kaca paMkti palmaru muDin peDa trOpucu pai ceraMgu gra
kkana canu dOyi cErcucu mogaMbuna lE@mjemaTaMkuriMpa jaM
kena ner''a joopu jooci palikeM jalitaadhara pallavaagrayai

ee nayagaarapuM briyamulee pasa lee mera meccu maaTalE 
laa ninu nammi yuMDina phalaMbide tODana naaku galge nee 
yaana jumaa nanuMjenaki yaaraDi beTTina navvu vaaralan 
gaanaveruMgunE pasula kaapari bhaavaja marma karmamul

iMkiTu ninnu namma nanu yEmiTikin keraliMcedeMtayuM
boMkamu kaani ee valani boMkulu maa cavi gaavu rukmiNee
paMkaja patra nEtrakavi praaNa padaMbulu gaani vallakee  
kiMkara caalujaalu yuDikimpaku nimpaku lEni koorumul

gaTTiva cEtalun pasalu kalla tanaMbulu neevu puTTagaa
puTTinaveMdu lEni palu pOkala maayalu neeku vennatO 
peTTinavau TeriMgiyunu bEla tanaMbuna ninnu nammi naa
guTTunu tEjamun migula kOlpaDi pOyitinEmi jEyudun

munipati vacci poovosagi mOdamu tODa bhavatpriyaaMganan
vinuti yonarpagaa vinina veenulu maa cavigaani maaTalan
vina valaseMgadaa yipuDu neeviTa vaccuTa paarijaata vaa
sana prakaTiMci naaku nekasakkemu cEyana kaade jeppumaa ?

maanaMbe toDavu satulaku
maaname praaNaadhikaMbu maanamakhila sa
mmaanamulaku moolaMbagu
maana rahitamaina bratuku maanini kElaa ?

nanu yevveta gaa@m joociti
vani yaMtarbaashpa yagucu yavanata mukhiyai
ghanatara gadgadikaa ni
svanamuna mari maaTalaaDa Sakyamu kaamin

eesuna buTTi DeMdamuna heccina SOka davaanalaMbucE@m
gaasili yEDce praaNa vibhu kaTTeduTan lalitaaMgi paMkaja
Sree sakhamaina mOmu payi cEla ceraMgiDi baalapallava
graasa kashaaya kaMTha kala kaMTha vadhU kala kaakalee dhvanin !!

aa ramaNee lalaama madinaMTina kOpabharaMbu nilpagaa
nEraka nevvagan bogula neeraja naabhuDu niMDu kaugiTan
jErici bujjagiMci nunu jekkula jaalukonaMga jaaru ka
nneeru karaMbunaM duDici neyyamu tiyyamu dOpa yiTlanen

vaamalOcana nee kEli vanamulOna
caluva vedajallu ceMgalva kolani kelana
sarasa karpoora kadaLikaa tarula naDuma
peraTi jeTTuga naaTiMtu peMpu ganuma