Tilak kavitvam
dEvarakoMDa bAla gaMgAdhara tilak kavitvaM

naa kavitvaM (1941)
naa kavitvaM, kaadoka tatvaM mari kaadu meeranE manastatvaM kaadu dhanika vaadaM, saamya vaadaM kaadayyaa ayOmayaM, jaraamayaM gaaju keraTaala vennela samudrAloo jaaji puvvula attaru deepaaloo maMtra lOkapu maNi staMbhaaloo naa kavitaa caMdana Saalaa suMdara citra vicitraalu agaadha baadhaa paata@h pataMgaaloo dharma veerula kRta rakta naaLaaloo tyaagaSakti prEma rakti SaaMti sookti naa kaLaa karavaala dhagadhdhaga ravaalu naa aksharaalu kanneeTi jaDulalO taDisE dayaa paaraavataalu naa aksharaalu prajaaSaktu laavahiMcE airaavataalu naa aksharaalu vennelalO aaDukonE andamaina aaDapillalu.


naa kavitvaMlo nEnu dorukutaanu (idi asaMpoorNaM)
prabaMdhaaloo tadgata varNanaloo caduvukuMToo allaaMTivE raastoo kooDaa yEdO tRpti aanaMdamoo pondalEka, iMkaa yEdO naaku teleenidEdO vuMdanukunE baalyaMlO okka munimaapu vELa maa vooLLO oka kadaMba vRksha CaayalO modaTi saarigaa dEvulapalli kRshNaSaastri gaaru tama UrvaSee pravaasaM lOMci vivaraalee vibhaavaree vilaasaala nee masalu caraNa maMjeeramu gusagusalO anna gEyaM vinnappuDu caTukkuna prabaMdhaala balavaMtapu varNanaloo bigusukupOyina bhaashaa Sareeraaloo, maa voori rODla meedi dummu annee maayamayi poyi nEnu naa lOMci kadali pOyi jaali jaaligaa gaalilO ciru ceekaTilO nakshatraala ciru kaantilO kalasi pOyi yEdO yEdO ayipOyina krotta caitanyaM lO aa raatraMtaa nidrapOlEdu. aa tarvaata konni naaLLaku oka palleToori polimEralO nannu nilabeTTi oka viplava yuvakuDu SrISrI "kavitaa! O kavitaa!" tana gambheera kaMThaM tO vinipiMcinappuDu laksha jalapaataala paaTaloo, kOTi nakshatraala maaTalatO paaTu raajyaaloo sainyaaloo viplavaaloo prajaloo Sataabdaaloo naa kaLLamuMdu girruna tirigi nEnu caitanyapu marO aMcu meeda nilicaanu ....

aarta geetam (excerpts)(1956)
naa dESaanni goorci paaDalEnu, nee aadESaanni manniMcalEnu yee vipaMcikaku Sruti kalapalEnu yee rOju naaku vishaada smRti, vidhi tamassulu moosina divaaMdhRti naa yeDada mrODaina oka dusthiti..... nEnu nEDu kanneerugaa karigina geetikanu, siggutO reMDugaa ceelina veduru boMgunu, maMTalalO aMtaraaMtara dagdhamaina booDidanu..... yee rOju nEnu coosinadEmi? vidhi inni kattulanu doosinadEmi? jaagRti hEtu vaadarala dudhiramEmi? nEnu cooSaanu nijaMgaa aakalitO allaaDi marriceTTu kiMda maraNiMcina musali vaaNNi; nEnu coosaanu nijaMgaa neeraMdhra varshaana vaMtena kiMda niMDu coolaalu prasaviMci moorCillina dRSyaanni; nEnu cooSaanu nijaMgaa talli lEka taMDri lEka, muMjEtula kanulu tuDucukuMToo, muriki kaalva pakkanE nidriMcina mooDELLa pasi baaluNNi; nEnu coosaanu nijaMgaa, pillalaku gaMji kaaciposi, taanu niraahaaruDai rudhdha baashpaakulita nayanuDai, aafees ku vaccina vRdhdhuni pyoon veeranna ni; nEnu coosaanu nijaMgaa, kshayagrasta bhaarya ika batakadani DAkTar ceppinapuDu, pracaMDa vaatoola hata neepaSaakha vale, gaja gaja vaNiki pOyina arakta aSakta gumastaa ni, aidaaruguru pillalu galavaaNNi; nEnu coosaanu nijaMgaa, moorteebhavat dainyaanni, hainyaanni kshubhitaaSR kallOla neeradhulni, gacCat Savaakaara vikaarulni idi yE naagarikataku phalaSRti? yE vij~naana prakarshaku prakRti? yE budhdha dEvuDi janmabhoomiki garva smRti? ika nannu nirbaMdhiMcaku nEstaM, yee raatri nEnu paaDalEnu; yee kRtrima vEshaanni abhinayiMpalEnu, maanavata lEni lOkaanni stutiMpalEnu .... okka nirupEda vunnaMta varaku, okka malinaaSRbiMdu voriginaMta varaku okka prEgu aakali kanalinaMta varaku okka Sushka stanya sannidhini kshudhaarti nEDcu paapa unnaMta varaku okka talli veeravaakrOSa ravamu vinnaMta varaku okka kshata du@hkhita hRdaya mooraDillanaMta varaku naaku SaaMti kalugadiMka nEstaM, nEnu nigarvi nainaanu... yee guMDe gooDupaTlu ekkaDO kadalinavi, yee kanulu varadalai paarinavi yee kalalu kaagitapu pElikalai raalinavi yee aarti yE saudhaaMtaraalaku payaniMpagaladu? yE raajakeeyavEtta guMDelanu spRSimpagaladu?.... yE bhagavaMtuniki nivEdiMcu konagaladu....?

ammaa, naanna ekkaDiki....
ammaa, naanna ekkaDiki veLLaaDu? iMkaa raaDEm? ani aDigaaDu naalugELLa pillavaaDu marOsaari- alavOkagaa, vaaDi tala nimurutoo aame alaagE aaSatO vinTOMdi rEDiyOlO vaartalu- aame kaLLallO vimaanaala rekkalu kadalina neeDalu aame guMDellO mara phiraMgulu pElina jaaDalu.... ..kaashmeer sarihaddullO pogalamadhya kaalooni nilcunna sainikuDu aame kaLLa muMdu nilicaaDu. aame kaLavaLapaDiMdi - niTToorciMdi paiTa saricEsukuMdi aMtalO mRdu garva rEkha aame pedaala cirunavvutO kalasi pOyiMdi... .. aame rOjU vastuMdi paarku lOki vaartala kOsaM allaagE tellani ceera kaTTukoni yerrani boTTu peTTukuni nallani vaaljeDalO tellani sannajaajulu turumukoni... ... jaatiki mataavESam podigitE kOti avutuMdi paakistaan cainaa la madhya maitri, paamoo tODEloo kalasinaTTu idi reMDu dESaala madhya yudhdhamE kaadu... prapaMca bhavitavyaaniki pradhaanamaina viluvalni kaapaaDE prayatnaM idi... ....Satruvula TaaMkulu vimaanaalu yennoe koolipOyaayi saahasOpEtamaina bhaarata sainya taraMgaM laahOr sarihaddula meeda virucuku paDiMdi nirNidra haryakshamai jaati nilabaDi garjiMciMdi .... lakshalaadi aj~naata sainikula kaabaalagOpaalam kRtaj~nataaMjali samarpinciMdi. aame aarOju kooDaa koDukutO paarkuki vacciMdi alaagE tellaceera kaTTukuMdigaani yerrani boTTulEdu... ..aame sOga kannulalO vaana kurisi velisina aakaaSam sphuriMciMdi aame ceeTiki maaTiki adirE pedavini munipaMTa nokkutOMdi akkaDa cErina guMpulu "jai hiMd" anna ninaadaM cEsaaru ammaa, naanna.... ani aDugutunna kumaaruNNi akkuna cErcukuni aame kooDaa rudhdha kaMTham tO "jai hiMd" ani mellagaa palikiMdi aa maaTa svargaMlO oka veeruniki haayigaa, teeyagaa vinapaDiMdi